Koninklijke Kring  Mars & Mercurius

Cercle Royal  Mars & Mercure

Activiteiten – Activités

Hieronder vindt u het overzicht van alle activiteiten, die door de regionale clubs van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius worden georganiseerd. Al hun activiteiten, uitgezonderd de statutaire vergaderingen, zijn toegankelijk voor alle leden van de Kring. Op uitnodiging van een lid kunnen ook niet-leden als gast deelnemen aan een activiteit. Nationale bestuursvergaderingen zijn uiteraard voorbehouden aan de bestuurders.

  • Het eerste deel bevat een tabel met de lijst van alle activiteiten in chronologische volgorde.
  • In de “Kalender” vindt u, voor zover aanwezig, alle details m.b.t. de betrokken activiteit. Deze kalender wordt aangevuld op het ogenblik dat alle details bekend zijn. (+/- een maand vooraf.) 

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de toutes les activités organisées par les clubs régionaux du Cercle Royal Mars & Mercure. Toutes leurs activités, à l’exception des réunions statutaires, sont ouvertes à tous les membres du Cercle. À l’invitation d’un membre, des non-membres peuvent également participer à une activité en tant qu’invités. Les réunions du conseil d’administration national sont bien sûr réservées aux administrateurs.

  • La première partie contient un tableau avec la liste de toutes les activités par ordre chronologique.
  • Dans le « Calendrier », vous trouverez, si disponibles, tous les détails concernant l’activité concernée. Ce calendrier ne sera complété que lorsque tous les détails seront connus. (+/- un mois à l’avance.)