Koninklijke Kring  Mars & Mercurius

Cercle Royal  Mars & Mercure

Mot du Président
Bericht van Voorzitter

Chères membres et Chers membres,
Chères amies, Chers amis
Beste leden, Beste vrienden en vriendinnen, 

Il est de tradition, au début de l’an nouveau année, de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, tout comme de prendre de bonnes résolutions pour l’année à venir.

Netwerken zit in het DNA van onze Kring. De clubs hebben dit aspect perfect geïntegreerd en hebben daardoor de ontmoetingsmogelijkheden vergroot aan de hand van het gevarieerd en uitgebreid aanbod aan georganiseerde evenementen.  Elle englobe aussi bien des concerts, des conférences, des visites sans oublier les traditionnels coude à coude ainsi que la Journée Nationale ou la commémoration de la date de fondation.

In dezelfde lijn biedt ook de nationale website een zo volledig mogelijke informatie over de verschillende aspecten van de vereniging.

U heeft ongetwijfeld de wijzigingen en verbeteringen opgemerkt die onze nieuwe ICT-verantwoordelijke heeft aangebracht aan de voortdurend evoluerende website. Le site n’est pas figé et qui plus est, ce n’est pas le site du responsable ICT, mais bien VOTRE site.

Dites-nous ce que vous voulez voir amélioré, dites-nous ce qui manque, dites-nous les difficultés éventuelles que vous auriez rencontrées, etc. Om aan alle noden tegemoet te komen verwelkomen we graag uw voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen.

Deze website is bij uitstek het platform voor het uitwisselen van informatie tussen leden, clubs en het nationaal bestuur. Langs deze weg wil ik dan ook een speciale oproep doen:

2026 approche à grands pas.  Nous célèbrerons alors notre centième anniversaire auquel nous voulons donner un éclat tout particulier.  Une petite équipe de planification est en place, a esquissé les grandes lignes du projet et pris les premiers contacts.

In dit kader doe ik een beroep op de clubs om vrijwilligers te vinden ter versterking van deze zeven mensen, want deze taak belooft een grote uitdaging te worden. Het is geen geheim dat aan dit project kosten zullen verbonden zijn waarbij het vinden van sponsoring essentiële factor zal zijn voor het slagen van deze gedenkwaardige dag. Ook op dit gebied vragen wij een inspanning aan de clubs.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, joie, santé et bonheur pour l’année 2024.

Rest mij nog u allen, evenals uw families en dierbaren, vreugde, gezondheid en geluk te wensen voor het jaar 2024.

Marc De Brackeleer

Président national

Nationaal voorzitter

Vive Mars et Mercure

Leve Mars en Mercurius